Etter at Spekter nylig inngikk en avtale om forhøyet overtidssats for sykehusansatte som følge av koronaepidemien jobber i endret turnus, fikk også KS tilsvarende krav fra enkelte fagforeninger.

KS har avvist å gå videre med forhandlinger om disse kravene. Det har vi gjort fordi tillegg for overtid og arbeid kveld/natt og lørdag/søndag er regulert i Hovedtariffavtalen. Partene i arbeidslivet avtalte allerede i midten av mars at årets tarifforhandlinger utsettes til høsten. KS er enig med LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne at kommuneoppgjøret skal starte opp når frontfagoppgjøret i privat sektor er ferdig forhandlet.

Har tatt samfunnsansvar

Situasjonen vi står oppi er krevende for hele samfunnet. Kommunene skal både levere ordinære og ekstraordinære tilbud og tjenester til innbyggerne. De ansatte strekker seg langt for å kunne levere disse tjenestene i ekstraordinære tider. Kommunene har blant annet tatt et betydelig samfunnsansvar ved å ikke permittere medarbeidere i denne tiden.

- Det er mange yrkesgrupper i kommunal sektor som gjør en heroisk innsats i den utfordringen landet vårt står overfor. Sykepleiere er en av yrkesgruppene som, på lik linje med mange andre, gjør dette nå. Uten dem hadde ikke kommunene klart å håndtere situasjonen like godt, sier Gangsø.

Gangsø trekker frem partenes felles uttalelse og enighet om å «stå sammen om et felles løft for å løse oppgavene». Samarbeid, åpne prosesser, fleksibilitet og raushet er viktig når vi sammen holder hjulene i gang og fyller vårt samfunnsoppdrag.