Deltidsbrannkonstabler i kommunal brann- og redningstjeneste som er permittert fra sin hovedarbeidsgiver eller som av andre grunner er arbeidsløse, vil som følge av arbeid som brannkonstabel få avkortning i dagpengene.

KS er glad for at Justis- og beredskapsdepartementet lover kompensasjon for kommunesektorens merutgifter for utbetaling av tillegg til disse som kompensasjon for denne avkortningen.
- Gjennom dette kan kommunen opprettholde brannberedskapen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

I og med at fordelingsprinsipp for denne delen av kompensasjonen ikke er kjent, vil det potensielt kunne få noen konsekvenser for enkeltkommuner – men det gjelder generelt for alle ekstrautgifter som kommunene pådrar seg nå knyttet til koronasituasjonen, som regjeringen har lovet å kompensere.

Lenkeblokk Icon Kompensasjon til deltidsbrannkonstabler (svarbrev til KS)