Det er alltid knapt med tid når KS skal kommentere de økonomiske konsekvensene av kommuneproposisjonen for hele sektorens oppgaveportefølje. For et dypere inntrykk av statusbildet, fikk komitémedlemmene utdelt publikasjonen "Der folk bor - status kommune 2019" som ble utarbeidet til Kommunalpolitisk toppmøte tidligere i år.

Lenkeblokk Icon Se hele presentasjonen med notater fra KS (pdf)

KS kommenterte blant annet på følgende punkter i sin presentasjon:

 • Inntekts- og aktivitetsvekst
 • Effektiviserings- og sparetiltak
 • Demografiutfordringer
 • Nye oppgaver for fylkeskommunene gjennom regionreformen
 • Overtakelse av fylkesvegadministrasjonen
 • Driftsmidler for fossilfri kollektivtrafikk
 • Utgiftsvekst i helse- og omsorgstjenester
 • Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt for verk og bruk
 • Lærernorm og tidlig innsats
 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
 • Bredbåndssatsing

KS oppsummerte til slutt slik:

 • Det er behov for å øke samlet ramme for inntektsvekst for fylkeskommunene, og sikre at rammene for overføring av ansvaret for sams vegadministrasjon følger oppgavene som overføres.
 • En inntektsvekst for kommunene i øvre del av anslått ramme vil kunne ta rimelig høyde for det underliggende presset på helse- og omsorgstjenestene. Nye føringer på bruken av frie inntekter bør unngås.