Den viktigste er at dokumentet gir råd uten at nødvendige faglige, organisatoriske og økonomiske problemstillinger er utredet eller avklart. For det andre er vesentlige anbefalinger og begrunnelser basert på det som ser ut til å være feil lovforståelse.

Dokumentet skaper tvil om ansvar og myndighet i den akuttmedisinske kjeden. Det skaper i tillegg nye forventninger til kommunenes ressursbruk, uten nødvendig legitimitet.

Hvorvidt helsepersonelloven gjelder akutthjelpere må for øvrig utredes grundigere. Spørsmålet har stor betydning for kommuner, helseforetak og brann og redningstjenesten, og kan neppe slås fast gjennom en anbefaling i en veileder.

KS anbefaler Helsedirektoratet å vurdere på nytt hvilke deler av akutthjelperområdet som egner seg for en eventuell nasjonal veileder.

Lenkeblokk Icon Høringsuttalelse - Nasjonal veileder for akutthjelpere Lenkeblokk Icon Les også artikkelen: Høringssvar om nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt