Det er opp til kommunen å avgjøre organiseringen av legevakt, innenfor de rammene akuttforskriften gir. Veilederen trekker opp anbefalinger/normeringer som man ikke gikk inn for å forskriftsfeste i akuttforskriften i 2015.

Gjennomgående er det vanskelig å oppfatte om de enkelte anbefalinger er å betrakte som kunnskapsbaserte faglige retningslinjer, overordnet veiledning eller gode eksempler.

Veilederen er etterspurt, og vil bli både viktig og nyttig for kommunesektoren. Men KS mener fortsatt at den er for detaljert og til dels misvisende. Vi viser til våre tidligere innspill, og anbefaler fortsatt at veilederen omarbeides. KS deltar gjerne i et samarbeid med Helsedirektoratet for å ferdigstille den.

Lenkeblokk Icon Høringsuttalelse - Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt Lenkeblokk Icon Les også artikkelen: Høringssvar om nasjonal veileder for akutthjelpere