Partnerskapsløftet

Foto: Illustrasjon: Bly

Lenkeblokk Icon Partnerskapsløftet
Lenkeblokk Icon Se opptak av konferansen

Konferansen ble arrangert av KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Formålet med konferansen er å utveksle erfaringer i arbeidet med å videreutvikle partnerskapet i NAV-kontoret.

Hva er NAV-partnerskap?

Et NAV-kontor leverer både statlige og kommunale tjenester til innbyggerne. Derfor må også staten og kommunen samarbeide i det vi kaller et partnerskap. Som i alle partnerskap finnes det muligheter for å samarbeide enda bedre og dermed kunne levere enda bedre tjenester.