- Selve arbeidsmetodikken i Partnerskapsløftet har underbygget endringene i velferdslovgivningen om lovfestet plikt til samarbeid og gitt oss gode verktøy for videre arbeid, sier Anne Søvold Vikanes, kommunalsjef i Strand kommune.  

Familieperspektivet gjenspeiler seg både i kommunens forebyggende plan og i plan for barn som lever i lavinntektsfamilier, samt annet planarbeid. Det har også vært et gjentakende tema i det tverrfaglige arbeidet i kommunen. Strand har brukt eksisterende møtearenaer til å utvikle pågående prosjekter og nye prosjekter, som et resultat av tema i Partnerskapsløftet.

To nye prosjekt

Strand kommune har etablert to nye prosjekter som følge av deltakelse i Partnerskapsløftet. Det ene prosjektet er Nye mønstre. To familiekoordinatorer starter opp 1. november. Disse skal samhandle på tvers av ulike tjenester i ulike kommunalområder. Prosjektet er knyttet opp mot familier med vedvarende lavinntekt, men selve arbeidsmetodikken skal kunne benyttes i annet forebyggende arbeid.

Det arbeides også med oppstart av boligkontor/boligteam. Det boligsosiale arbeidet i kommunen har vært for fragmentert. Teamet skal bestå av representanter fra alle kommunalområdene og skal bidra til å oppfylle kravene i ny boligsosial lov.