For å oppnå suksess med kvalifiseringsprogrammet må dere ha en klar strategi og positive og engasjerte medarbeidere. Og dere må tørre å stå i motstand, sier fagleder på NAV Randaberg-Kvitsøy, Christina Bergstøl Stølen.

Stølen er fagleder for et team på seks personer hvorav to personer er dedikerte veiledere for kvalifiseringsprogrammet (KVP). De har delt opp porteføljen i deltakere under og over 30 år. NAV-kontoret har stor oppmerksomhet på ungdom, en viktig målgruppe også som deltakere i kvalifiseringsprogrammet dersom de fyller vilkårene.

Mange deltakere

NAV Randaberg-Kvitsøy er et kontor med 36 ansatte. Da Stølen startet i jobben som fagleder på NAV Randaberg- Kvitsøy for halvannet år siden, hadde kontoret syv deltakere i kvalifiseringsprogrammet, nå har de 37. Hun forteller at de har gjort flere viktige grep. Mens alle medarbeiderne tidligere jobbet litt med alt, er stillingene nå i større grad spesialiserte –også veilederstillingene i kvalifiseringsprogrammet.

NAV-kontoret har jobbet med strategi og satt seg klare mål for hvordan de skal jobbe med deltakere i kvalifiseringsprogrammet. De ansatte bruker aktivitetsplanen i saksbehandlingssystemet Modia til oppfølging av og dialog med deltakere om plan. Et Excel-ark med oversikt over alle aktive deltakere er også et godt virkemiddel for å ha god oversikt.

Jevnlige møter

Teamet som arbeider med kvalifiseringsprogrammet har jevnlige møter for å gjennomgå status og støtte hverandre i det daglige arbeidet. De har også en egen Teams-kanal, og en sjekkliste over hva kvalifiseringsprogrammet er, og hvem som er aktuelle kandidater er distribuert til hele kontoret.

Lenkeblokk Icon Rutiner kvalifiseringsprogrammet Randaberg

Et annet viktig grep for å fange opp aktuelle kandidater til kvalifiseringsprogrammet, er at de har opprettet gode rutiner for sparring og overføring av potensielle deltakere mellom sosialkonsulentene, veiledere i introduksjonsprogramet og veilederne i kvalifiseringsprogrammet.

- Jeg opplever at det også er politisk interesse for programmet, og at det igjen gir økt satsing på programmet her på NAV-kontoret, avslutter Christina Bergstøl Stølen.