Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltid er lavest. I 2018 var andelen 24,2 prosent. Dette er en økning fra 20,8 prosent i 2014.

Det er store forskjeller kommuner imellom i andel heltid. Under finner du en liste over andel heltidsansatte per kommune for årene 2014 til 2018. Det er også andel heltid blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren. Tallene er basert på PAI-registeret per 1. desember 2014 til 2018.

I arkfanen «Definisjon og forklaring» er der forklart hvilke ansatte som er med i statistikken, og hvordan heltid er definert.

Andel heltidsansatte per kommune fra 2014 til 2018