Til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet og beredskap

Artikler

SISTE OM SAMFUNNSIKKERHET

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om evaluering av pandemihåndteringen

Koronautvalget anbefaler flere tiltak som vil kreve økte ressurser i kommunesektoren. KS forutsetter at alle endringer og tiltak kostnadsberegnes fullstendig før innføring og at kommunesektoren kompenseres for merkostnadene.

Foto: KS

Må samarbeide bedre om flyktninger

I konsultasjonsmøte med Justisdepartementet (JD) tok KS blant annet til orde for bedre rutiner for å forberede kommunene på opprettelsen av nye asylmottak. KS ville også drøfte samarbeid om beredskap, i tillegg til en ny type medvirkningsordning.

Foto: Sten Celius/KS

HØRING

Høringssvar om NOU 2022:3 - bedre håndtering av kvikkleirerisiko

KS støtter forslag om en bred tverrfaglig gjennomgang av alvorlige skredhendelser for å lære mest mulig av slike hendelser, herunder gjennomgang av rådende forvaltningsregime og lovgivning og innføring av en nasjonshandlingsplan.

Foto: Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune

Sammen i samfunnssikkerhetsarbeidet

«En tryggere fremtid – sammen». Dette er visjonen til Samfunnssikkerhetens hus i Bergen som skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Foto: Mostphotos

Styrker kompetanse på beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» er skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsbransjen; blant andre ledere, beredskapsansvarlige, vaktledere og kommunikasjonsansvarlige. Søknadsfristen er 15. august.

Foto: Deloitte

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Forventningene ligger også til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Les flere artikler

KONTAKT