Til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet og beredskap

Artikler

SISTE OM SAMFUNNSIKKERHET

Foto: Naturvernforbundet Hordaland, Flickr

HØRING

Høringssvar om Naturrisikoutvalgets forslag

I høringssvaret peker KS blant annet på behovet for bedre plandata og statlig bistand for å styrke kompetanse og kapasitet i kommunesektoren.

Foto: Mostphotos

Beredskap og krisehåndtering innen vann og avløp

Studiet «beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» er laget for ansatte i vann- og avløpsbransjen, vaktledere, beredskapsansvarlige, kommunikasjonsansvarlige og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunen. Søknadsfristen er 13. august.

Foto: Mostphotos

Norsk helseberedskap styrkes gjennom EU

Det vil øke sikkerheten for norske kommuner når Norge på sikt slutter seg til EUs utvidede helsesamarbeid. Norge deltar allerede i EUs helseprogram EU4Health, som kan gi regionale myndigheter både finansiering og nye verktøy.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: KS

Energispørsmål til besvær i møtet med OED

Både olje- og energiminister Terje Aasland og styreleder Gunn Marit Helgesen er svært bekymret over kraftsituasjonen i Norge fremover. Dette handler ikke minst om hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet for å dekke samfunnets behov og det grønne skiftet.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om evaluering av pandemihåndteringen

Koronautvalget anbefaler flere tiltak som vil kreve økte ressurser i kommunesektoren. KS forutsetter at alle endringer og tiltak kostnadsberegnes fullstendig før innføring og at kommunesektoren kompenseres for merkostnadene.

Les flere artikler

KONTAKT