Samplan bidreg til betre å sjå kompleksiteten og dilemma i samfunnsplanlegginga, og ein får kunnskap og erfaring til å ta med tilbake til eigen jobb.

Erling Kvernevik, fagdirektør hos DSB

Kurset gir innsikt i plansystemet og ferdigheter i utviklingsarbeid gjennom fysiske samlinger med forelesninger, befaringer og erfaringsutvekslinger.

Samfunnet er i kontinuerlig endring med nye utfordringer som krever ny innsikt. For å styrke styringsgrunnlaget kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy og metoder. Gjennom undervisning i metodikk og utfordringer innenfor samfunnsplanlegging blir deltakerne på Samplan bedre i stand til å drive utviklingsarbeid uansett om man har rollen som politiker eller tilrettelegger.

Samplan ble etablert i 1965 i forbindelse med ny bygningslov. Målet var og er å styrke kompetansen i norsk samfunnsplanlegging. Siden den gang har kurset funnet sin form med fire samlinger med til sammen seks ukers kursdeltakelse. God kjennskap til plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er sentralt. Samplan gir innsikt i de ulike forvaltningsnivåer og sektorer og deres rolle i samfunnsplanleggingen. Denne forståelsen gir grunnlag for fruktbart samarbeid på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, geografi og fagbakgrunn. Samplan er rettet mot dem som har utviklings- og planleggingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke. Hvert år deltar mellom 30 og 40 personer, og til nå har mer enn 1500 tatt kurset/studiet.

Samplan går over ett skoleår med obligatoriske fysiske samlinger på ulike steder i landet. Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid og utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende realkompetanse.

Deltakere som har minimum treårig utdanning i relevante fag, kan etter søknad til lærestedet, ta valgfri eksamen på masternivå som gir 30 studiepoeng (tilsvarende et halvt års studium). Kurset kan da inngå i en mastergrad i samfunnsplanlegging. Høgskolen i Innlandet (Lillehammer), Høgskulen i Volda og Norges Arktiske universitet i Tromsø, rullerer på å ha det formelle opptaks-, veilednings-, eksamens- og sensuransvaret.

Målet for sammensetningen av deltakerne er en god spredning i faglig bakgrunn, geografisk tilhørighet, forvaltningsnivå, forvaltningsområde og alder.