Samfunnet endrer seg raskt og omfattende. For å styre utviklingen i ønsket retning, kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy og metoder. Gjennom undervisning i metodikk og utfordringer innenfor samfunnsplanlegging blir deltakerne på Samplan bedre i stand til å drive utviklingsarbeid, uansett om man har rollen som politiker eller tilrettelegger.

Samplan er først og fremst et studium for de som allerede har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommunen. Det er et videreutdanningsprogram basert på samlinger ulike steder i Norge. Deltakerne kan ta valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som et halvt år av mastergrad i samfunnsplanlegging.

Samplan går over ett skoleår med samlinger på til sammen 6 uker på ulike steder i landet.
Samplan er kurs i planlegging for ønsket samfunnsutvikling for personer med utviklings og/eller planleggingsoppgaver. De fleste deltakerne er fra kommuner, fylkeskommuner, regional stat eller departementer, men det er også noen deltakere fra privat sektor. Det tas opp 30-40 deltakere hvert år.