Flere av presentasjonene kan komme til.

Program

Seniorrådgiver Per Olaf Skogshagen, Husbanken
«Helhetlig boligpolitisk planlegging som nøkler i god levekårsutvikling»

Prosjektleder Jan Willy Føreland, WSP Norge AS
«Dialog og forhandlinger i planlegging»

Seksjonsleder Magnhild Melandsø, Fylkesmannen i Trøndelag
«Jordvern, by - og tettstedsutvikling, Fylkesmannen i Trøndelag»

Rådgiver Oddgeir Myklebust, sekretariatet Miljøpakken
«Miljøpakken i Trondheim, En suksesshistorie?»

Samplaner Anne Holten, Oppgård kommune og kursledelsen
«Gjestebud – metode og oppgave» (1)
«Gjestebud – metode og oppgave» (2)
«Gjestebud – metode og oppgave» (3)

Rådgiver Kristian Kopperud, KS - avd. Samferdsel, plan og miljø
«Kommunen som næringsutvikler?»

Professor em Nils Aarsæther, NORUT
«EVAplan – er norsk planlegging relevant?»
«Sosial kapital i samfunnsplanleggingen»
«Plansystemet i et nøtteskall»

Forfatter og leder Magnus Engen Marsdal, Manifest Tankesmie
«Tankekrigen: Hva er tankesmier og hvordan kan de påvirke?»

Planveileder, dr. ing. Vegard Hagerup, Trøndelag fylkeskommune
«Regionreformen i Trøndelag»