Konferansen tilbyr både spennende for-forprogram, denne gang med besøk på Prøysenhuset, og forprogram med lokalt tilsnitt og problemstillinger som «Er Mjøsbyen veien å gå?».

Statssekretær Kjersti Bjørnstad i KDD delte regjerningens forventninger til kommunal planlegging og gjorde en glimrende jobb. Før det hadde den tradisjonelle programposten «Moro med planteori» engasjert deltakerne. 

Høydepunkter fra hovedprogrammets første dag inkluderer foredrag fra professor Josefina Syssner fra Linköpings universitet som snakket om realistisk plan- og utviklingsarbeid i kommuner med synkende innbyggertall. Professor emeritus Arild Vatn (NMBU) snakket om økonomiske perspektiver på bærekraftig forvaltning av ressurser og forsker Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet) fortalte om både sosial bærekraft og arealstrategi som plangrep.

På konferansens andre dag hørte vi blant annet professor Dag O. Hessen (UiO) om koblingen mellom klima og natur, og seniorplanlegger Erik Plathe (Asplan Viak) delte av sin kunnskap om samfunnsdelen som politisk styringsverktøy.

Konferansen er først og fremst er en mulighet for faglig påfyll og gode diskusjoner, men nesten like viktig er muligheten til å knytte kontakt og vedlikeholde nettverket av planleggere og fagfolk fra hele landet. Årets konferanse var også en markering av det 50. kullet med Samplan hvor det nå er mer enn 120 planleggere som enten holder på med kurset eller har deltatt tidligere.