Regjeringen jobber med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil sannsynligvis legges fram som en del av forslaget til statsbudsjett for 2022.

Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene (kraftbransjen), LVNK, Naturressurskommunene (paraplyorganisasjon for LVNK, LVK, USS, industrikommunene og nettverket av petroleumskommuner), Kraftfylka og KS (kommunesektoren)  har hver for seg levert høringssvar til Skattedirektoratet. På vegne av de samme organisasjonene er det oversendt en felles uttalelse som viser hva alle organisasjonene står samlet om, som grunnlag for videre behandling både fra Stortingets side og fra den nye regjeringen etter valget.

Lenkeblokk Icon Les fellesuttalelsen om avgift på landbasert vindkraft her