Meir informasjon

Lenkeblokk Icon Program og presentasjonar (pdf)

Alle organisasjonane presenterte sine syn i seminaret. På seminaret deltok og kommunar, fylkeskommunar, relevante fagpersonar og stortingspolitikarar. Følgande var tema:

  • Konkrete erfaringar frå vindkraftutbyggingar og syn frå kommunesektoren på regjeringa si stortingsmelding om konsesjonsprosessen for utbygging av vindkraft på land.
  • Potensial som ligg i plan- og bygningslova (PBL) ved behandling av vindkraftsaker.
  • Lokal kompensasjon/skatt ved vindkraftutbyggingar.

På fyrste dag av seminaret var målet å få fram hovuderfaringar, lærdomar og behov i kommunesektoren: Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Andre dag ville vi gjere stortingspolitikarane trygge på vedtak om PBL og tydeleggjere behovet for raskt å få på plass eit lokalt kompensasjonssystem for kommunane.

Opptak frå dei enkelte delane av programmet i kronologisk rekkefølge: