Mer informasjon

Lenkeblokk Icon Program og påmelding

Alle organisasjonane vil presentere sine syn i seminaret. På seminaret vil blant anna kommunar, fylkeskommunar, relevante fagpersonar og stortingspolitikarar delta. Følgande blir tema:

  • Konkrete erfaringar frå vindkraftutbyggingar og syn frå kommunesektoren på regjeringa si stortingsmelding om konsesjonsprosessen for utbygging av vindkraft på land.
  • Potensial som ligg i plan – og bygningslova (PBL) ved behandling av vindkraftsaker
  • Lokal kompensasjon/skatt ved vindkraftutbyggingar

På fyrste dag av seminaret er målet å få fram hovuderfaringar, lærdomar og behov i kommunesektoren: Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Andre dag vil vi gjere stortingspolitikarane trygge på vedtak om PBL og tydeleggjere behovet for raskt å få på plass eit lokalt kompensasjonssystem for kommunane.

Tidsramme

30. september: Seminaret startar med lunsj kl. 11 og innleiing kl. 11.30. Her må du melde deg på parallellseminar. Seminaret avsluttast med ei oppsummering dagen etter, 1. oktober kl. 11.45.

Seminaret er gratis for medlemmar i alle medlemsorganisasjonane.