KS har nylig gitt skriftlig innspill til lovforslaget fra Stortinget. Her finner du høringssvaret.

El-sparkesykler har på kort tid rukket å bli både populære og til irritasjon og skade. Kommunene har møtt en rekke utfordringer knyttet til hvordan bruken av el-sparkesykler kan reguleres og etterlyst klare hjemler for å regulere utleievirksomheten.

KS inviterer som følge av dette til webinar for å få presentert regjeringens arbeid med Stortingets lovforslag og kommunenes erfaringer i arbeidet med regulering så langt.

Målgruppen for webinaret er personer som fremover skal jobbe med å utarbeide forskrifter for bruk og utleie.

Med Stortingets nylige lovforslag får kommunene et klarere rettslig grunnlag for å regulere utleie av el-sparkesykler på offentlig grunn.

Lenkeblokk Icon Meld deg på for å få tilgang til nettsendingen.

Program - onsdag 19. mai kl. 12.30-14.00


Møteleder: Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør for samferdsel, plan og miljø i KS.

  • KS om status og bakgrunn for arbeidet med regulering av el-sparkesykler v/Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, og Johan Nyrerød Spiten, avdelingsdirektør hos KS Advokatene.
  • Gjennomgang av lovforslaget som er fremmet i Stortinget. Hvilke muligheter gir forslaget for kommunal regulering? Regulering av små elektriske kjøretøy i vegtrafikklovgivningen. V/Espen Rindedal fra Samferdselsdepartementet og Ragnhild Spigseth fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Status og erfaringer fra kommunene:

  • Oslo kommune, Byrådsavdelingen v/Karianne Holmboe Askeland
  • Bergen kommune, Kommuneadvokaten v/Karl Fartein Løseth
  • Trondheim kommune, Kommuneadvokaten v/Frank Grønås

Spørsmål og kommentarer