Mer informasjon og påmelding

Lenkeblokk Icon Meld deg på!

Under overskriften «ReThinking Nature» presenteres i år et bredt spekter av foregangsprosjekter som avspeiler at bærekraft forutsetter natur vi i framtiden skal leve av, i og med. ReThinking Nature betyr også en overgang til sirkulærøkonomi 2.0.

Bakgrunn for initiativene er nødvendigheten av at all politikk, for eksempel areal-, by-, klima-, nærings- og energipolitikken, må sikre naturverdier og naturmangfold nå - og for fremtiden.

Det blir presentert nyskapende prosjekter fra Norge og utlandet knyttet til blant annet arealforvaltning og arealregnskap, karbonfangst, landbruk, byutvikling, bygg og anlegg, sirkulærøkonomi og havvind.

GrønnPraksis 23 vil også vise hvordan dialog og utvikling av nye samarbeidsformer kan være avgjørende for å lykkes med nødvendig omstilling. GrønnPraksis 23 er derfor en brennaktuell arena for alle som er opptatt av hvordan Norges forpliktelser fra den internasjonale Naturavtalen vedtatt i Montreal i 2022 kan følges opp i praksis.

På konferansen lanserer KS en ny veileder for sirkulærøkonomi som en del av startskuddet for et nytt nettverk for sirkulærøkonomi.