Heftet formidler kortfattet råd om hvordan komme i gang med tilpasningsarbeidet og omhandler områdene lokalisering av infrastruktur, bygg, vann og avløp, veger, kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon.

Heftet formidler i kortfattet form de viktigste resultatene fra utredningsarbeidet "Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur". Dette prosjektet ble gjennomført av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret på oppdrag fra KS og ble avsluttet i 2011. Prosjektet omfattet seks rapporter på tilsammen 450 sider (se eget oppslag).

Skal det trekkes ut ett konsentrert budskap fra de mange utredningsanalysene, må det være "start med å drive tilpasning til dagens klima, og start med det nå".

Lenkeblokk Icon Heftet - Lokal tilpasning til et klima i endring