Se presentasjonen til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (pdf)

Lenkeblokk Icon Statsbudsjettet 2023

KS vil ha tett dialog med medlemmene både faglig (administrativt) og politisk etter fremleggelsen – for å få et godt grunnlag for videre arbeid overfor Stortinget. I stormøtet 6. oktober ønsket vi å presentere innholdet i og foreløpige syn på det fremlagte budsjettopplegget. Det var mulighet til å stille spørsmål.

Program (med forbehold om endringer):

  • Møteleder Kjell Erik Saure, fagsjef i kommunikasjonsavdelingen i KS, ønsker velkommen
  • Presentasjon av statsbudsjettet 2023 ved kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik
  • KS’ foreløpige vurderinger ved leder i KS, Gunn Marit Helgesen, og KS' administrasjon
  • Spørsmål til Sigbjørn Gjelsvik og Gunn Marit Helgesen

Sendingen fra møtet:

Les mer om statsbudsjettet 2023