Forslaget om å ikke prioritere egne stimuleringsmidler til tilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger har kommet svært overraskende på kommunesektoren.

- Vi mottar henvendelser fra kommuner som hadde planlagt å sette i gang nå. Det er svært problematisk at det ikke skal være midler til plasser i 2023 annet enn det som er båndlagt fra tidligere tilsagn, sa avdelingsdirektør Åse Laila Snåre.

Heldøgns omsorgsplasser

KS mener at selv om generell kommuneøkonomi er avgjørende for å kunne utnytte tilskuddet, har kommunene behov for midler både til rehabilitering av eldre bygg og plasser, og til nye omsorgsboliger og sykehjem. KS ber komiteen legge inn en ny felles tilsagnsramme for rehabilitering og netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser også for nye prosjekter i 2023.

- Det er lite fremtidsrettet at det i forslaget til statsbudsjett også er fjernet tilskuddsordningen for heis i Husbanken, sa Snåre.

Døgnplasser psykisk helsevern

KS har over tid påpekt behovet for styrking på psykisk helse feltet, og flere døgnplasser i psykisk helsevern. KS er glad for at dette er prioritert i regjeringens forslag til statsbudsjett, men påpeker at behovene både for barn, unge og voksne ser ut til å være større enn kapasiteten og håper komiteen gjør sine vurderinger rundt det.

Felles kommunal journal

Behovet for bedre pasientjournaler og samhandlingsløsninger i kommunene er viktig både for pasientsikkerhet og bærekraften i helsetjenestene. KS påpekte at det er synd at regjeringen, rett før et nytt og bredt forankret alternativ til hvordan dette arbeidet kan gjennomføres skal leveres, foreslår å stanse midlene til arbeidet. KS foreslår at Helse og omsorgskomitéen ber regjeringen sikre at Felles kommunal journal interim A/S ved inngangen til 2023 får beholde 20 millioner av allerede mottatte tilskudd til å fullføre sitt arbeid i 2023.