Skattetallene som SSB publiserte 13. juli viser at kommunene har fått inn 104,8 mrd. kroner og fylkeskommunene 20,7 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av juni i år. Kommunenes skatteinntekter var 2,0 mrd. kroner eller 2,0 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens fylkeskommunenes skatteinngang lå om lag på samme nivå som i fjor.

Juni er tradisjonelt en liten skattemåned for kommunesektoren. Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter i juni 2023, var samlet sett 1,7 prosent høyere enn fjorårets skatteinngang i juni. Økningen skyldes noe vekst i innbetalt forskuddsskatt.

Det er flere ting som tyder på at skatteinngangen 2. halvår 2023 blir lavere enn fjorårets skatteinngang. Dette henger både sammen med et forventet redusert marginoppgjør, et betydelig redusert korreksjonsoppgjør for kommunesektoren jamfør de korrigerte fordelingstallene, i tillegg til lavere restskatt.

Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for juni finner dere her (Excel-fil).