Skattetallene som SSB publiserte 18. august viser at kommunene har fått inn 127,9 mrd. kroner og fylkeskommunene 25,3 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av juli i år. Kommunenes skatteinntekter var 3,0 mrd. kroner eller 2,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor, mens fylkeskommunenes skatteinngang lå 0,2 mrd. kroner eller 0,8 prosent høyere enn fjoråret.

Skatteinngangen i juli består i hovedsak av forskuddstrekk. Sammenlignet med fjoråret fikk kommunene inn 1,0 mrd. kroner mer i juli måned, mens fylkeskommunene fikk inn 0,2 mrd. kroner mer. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 4,5 og 3,6 prosent sammenlignet med juli 2022.

RNBs skatteanslag for kommunesektoren for 2023 er 7,6 prosent lavere enn den totale skatteinngangen i 2022. Per utgangen av juli 2023 er det flere ting som tyder på at skatteinngangen 2. halvår 2023 blir lavere enn fjorårets skatteinngang. Dette henger blant annet sammen med forventet nedgang i restskatter og redusert margin- og korreksjonsoppgjør for kommunesektoren.

Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for juli finner dere her (Excel-fil).