Skattetallene som SSB publiserte 19. mai viser at kommunene har fått inn 62,2 mrd. kroner og fylkeskommunene 12,3 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av april i år. Kommunenes skatteinntekter har økt med 1,8 mrd. kroner eller 3,0 prosent, mens økningen for fylkeskommunene har vært 0,1 mrd. kroner eller 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

April er en beskjeden skattemåned for de kommunale skattekreditorene. Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter i april 2023 er samlet om lag 19 prosent eller 0,5 mrd. kroner lavere enn hva de var i april i fjor. Nedgangen antas å ha sammenheng med lavere restskatter i de foreløpige skattemeldingene for 2022 og lavere utbytter i 2022 enn i 2021.

Det er en liten vekst i fordelt naturressursskatt sammenlignet med fjoråret. Dette er imidlertid kun et periodiseringsavvik som skyldes at flere av kraftselskapene i fjor hadde kr 0,- i utskrevet etterskuddsskatt i 2022, noe som medførte en fordeling av naturressursskatten først ved avregningen på høsten.

Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for april (Excel)