Varekonsum

Varekonsumindeksen (VKI) økte med 2,6 prosent i november. Menge bilkjøp trakk varekonsumet kraftig opp, mens strømforbruket gikk litt ned. Varehandelsindeksen (VHI), som ikke dekker bilkjøp og strømforbruk økte med 0,9 prosent.

Varekonsumet (VKI) i november var 2 prosent lavere enn i november i fjor, men 12 prosent høyere enn rett før pandemien. Bilkjøpene står for mye av økningen fra før pandemien, og VHI var bare 4 prosent høyere enn rett før pandemien. Strømforbruket var 15 prosent lavere enn i november i fjor, noe som både skyldes de høye prisene og høyere temperatur.

Markeder

Som årsgjennomsnitt svekket krona seg importveid med 1,2 prosent fra 2021 til 2022 etter at den ikke gjorde noen store sprell i romjula. Fredag 30. desember endte krona importveid 1,7 prosent svakere enn årsgjennomsnittet i 2022. Oljeprisen holdt seg også ganske rolig, men gikk litt opp helt i slutten av uka til 86 dollar per fat. Oljeprisen er med det om lag 7 dollar høyere enn for ved inngangen til 2022, men har i store deler av året vært mye høyere.

Oljefondet har falt litt i verdi og ender ifølge det uoffisielle telleverket med 12.383 mrd. kroner, bare 34 mrd. dollar høyere enn ved inngangen til 2022, og vel 100 mrd. kroner lavere enn Nasjonalbudsjettets anslag for inngangen til 2023.