Det var ingen store overraskelser i investeringsplanene som SSB samler inn hvert kvartal fra selskaper i olje, kraft og industri. Det ligger fremdeles an til et betydelig omslag til lavere vekst.

Oljeinvesteringene som er klart viktigst, ser ut til å få den sterkeste utviklingen fra 2019 til 2020. Det blir en markert økning fra 2018 til 2019, etter kraftig nedgang og etter hvert stillstand gjennom de foregående fem årene (oljenedturen). Til neste år dempes imidlertid veksten kraftig. Målt i faste priser virker det nå sannsynlig med om lag 0-vekst i 2020. Dette kan være litt bedre enn det mange prognoser er basert på.

Industriinvesteringene øker også meget kraftig i år, men det er klare indikasjoner om et klart fall i 2020. I kraftforsyning var det lenge en ganske stabilt høy vekst, og nivået i 2018 var klart mer enn det dobbelte av ni år tidligere. For 2019 ligger det an til å bli et klart fall som ser ut til å bli enda større i 2020.

Igangsettingen av boligbygg (m2) ser nå ut til å være i moderat nedgang etter svingninger rundt en stabil trend i andre halvår i fjor og første halvår i år. Igangsettingen i oktober var om lag 5 prosent lavere enn gjennomsnittet hittil i år og gjennomsnittet for i fjor.

Igangsettingen av andre bygg, som inkluderer næringsbygg og hytter, har økt noe i de to siste månedene. I oktober lå denne igangsettingen 3 prosent høyere enn gjennomsnittet hittil i år og 6 prosent høyere enn gjennomsnittet i fjor.