Industriproduksjon

Produksjonsindeksen for industri og bergverk falt med 0,9 prosent fra august til september, etter å ha vokst med til sammen 5 prosent i de to foregående månedene. Nedstengningen av økonomien i mars og april medførte en et fall på 7 prosent. Nivået i september lå dermed vel 3 prosent lavere enn februar. I den petroleumsrelaterte industrien har svingningene vært svært store, og var i september fremdeles 10 prosent lavere enn i februar. Utenom den petroleumsrelaterte industrien var produksjonsnivået i september tilnærmet det samme som i februar.

Euro-området har vært hardere rammet og industriproduksjonen lå i august om lag 6 prosent lavere enn i februar. 

PMI

Innkjøpssjefindeksen (PMI), som er en «stemningsindikator, antyder en liten økning i industriproduksjonen i oktober, men at sysselsettingen fortsetter å gå litt ned. Framover kan indeksen oppfatte som litt positiv pga. økning i ordre. Utsiktene for leverandørnæringer til petroleumsvirksomheten er fremdeles negative, mens de er positive for en del andre industrinæringer som nyter godt av at aktiviteten i hele økonomien har tatt seg opp. Den gradvise økningen av nasjonal og global smitte gjør at denne optimismen trolig er overdrevet.

Enda strammere smittevernstiltak

Smitten i Norge har økt ytterligere og på slutten av uke ble nye og strammere tiltak varslet nasjonalt og med ytterligere lokale innstramminger i områder med mye smitte. I Oslo skal f.eks. all alkoholservering opphøre i 3 uker. Styrken i tiltakene begynner å nærme seg situasjonen i mars, og nå er det etter min vurdering rimelig sikkert at aktivitetsnivået i fastlandsøkonomien i november vil gå ned. Jeg er forsterket i synet på at de siste prognosene for veksten i BNP Fastlands-Norge for 2020 fra SSB, Norges Bank og Finansdepartement har vært for optimistiske.

Boligprisene

Boligprisene steg i oktober med 1,1 prosent (sesongjustert) i september. 12-månedersveksten er med det over 7 prosent. Boligprisveksten i de seks største byene er nokså forskjellig. Men veksten siste 12 måneder er ganske lik, rundt 5 prosent. Men spesielt Oslo og i noen grad Kristiansand ligger klart over de andre. Oslo med en prisøkning på 9,5 prosent og Kristiansand med 7,5 prosent.

Går vi derimot fem år tilbake er bilde litt annerledes. Det er da også to klart avvikende byer, Oslo med en vekst over 40 prosent og Stavangerområdet, med 0-vekst. I de øvrige byene har Bergen hatt den laveste vekten med knappe 13 prosent, mens Tromsø er på topp med 19,5 prosent. Går vi enda fem år tilbake øker strekket i laget: Oslo klart på topp med godt over 100 prosent, og Stavanger i bunn med noe over 10 prosent. I dette 10-årsperspektivet er veksten i Kristiansand bare knappe 20 prosent. Bergen og Trondhjem ligger på henholdsvis vel 50 og knappe 60 prosent og Tromsø på en god annenplass med en prisøkning på 76 prosent.  

Den kraftige boligprisveksten kommer blant annet som respons på de svært lave rentene. Det er vanskelig å forestille seg at ikke dette snart vil bidra til at boliginvesteringene tar seg opp, noe som vil være svært gunstig i dagens økonomiske situasjon.

Rente

Ukens største ikke-nyhet må ha vært at det styringsrenta ble beholdt uendret på rentemøtet torsdag.