Renter

Som forventet ble styringsrenta ikke endret og det kom ingen nye signaler fra Norges Bank. En renteøkning på neste rentemøtet i desember synes nærmest helt sikker.

SSBs rentestatistikk for september viste tilnærmet uendrede flytende boliglånsrenter fra måneden før. Også gjennomsnittlig innskuddsrente forble uendret.

Boligpriser

Boligprisene økte med 0,2 prosent (sesongjustert) i oktober som tilsvarer 2,6 prosent årlig rate. Dette betyr at 12-månedersveksten dermed har falt for syvende måned på rad og er nå 7,0 prosent, fra en topp på 12,5 prosent i mars.

Det var betydelige forskjeller mellom de store byene: Mens (den sesongjusterte prisveksten) i Oslo og Bergen lå tett på 0, lå veksten i Trondheim og Tromsø på rundt 1,0 og Stavanger og Kristiansand på rundt -1,0. På 12-månedersbasis ligger likevel Oslo klart lavest med 5,5 prosent. Trondheim, som en klar nummer en, ligger på 10,3 prosent. De fire andre ligger mellom 6,5 prosent (Stavanger) og 7,9 prosent (Bergen).

For nerdene: Eiendoms Norges tolkning av den sesongjusterte utviklingen er ikke helt riktig. Den ujusterte prisveksten var -0,4 prosent, og de tolker det at den sesongjusterte prisveksten er positiv (0,2 prosent) som at prisene steg mer enn «de pleier å gjøre» i oktober. En riktigere tolkningen av den sesongjusterte veksten er at det er den «underliggende veksten» i dagens boligmarked, altså den prisveksten man ville ha sett hvis det ikke hadde vært noen systematiske sesongfaktorer («månedseffekter») inne i bildet, i september og oktober. Slike effekter kan være at de genuine prisene systematisk er relativt høye eller lave i ulike måneder, men kan også være en effekt at det er systematikk i hvilke boliger som selges når, og at statistikksystemet ikke klarer å justere bort alle effektene av det. Det siste kan betraktes som en «målefeil». 

Markeder

Det var relativt klare markedsbevegelser denne uka. Oljeprisen har svingt ned, men er nesten tilbake på nivået fra sist uke med en pris nær 83 dollar per fat. Krona har i løpet av uka svekket seg med nærmere 2 prosent (importvektet). Kronesvekkelsen har bidratt til at verdien oljefondet har lagt på seg 350 mrd. kroner, og fondet er dermed nå «bare» 250 mrd. kroner lavere enn NB22s anslag for starten av 2022.