I torsdagens rentemøte i Norges Bank ble styringsrenta som ventet holdt uendret, mens det ble sagt at ny informasjon samlet sett tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret, men også at risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover. Dette blir tolket ulikt av forskjellige makroøkonomer. Noen mener at det kommer en renteøkning i september, andre i desember, mens noen mener rentetoppen er nådd. Jeg tror Norges Bank kommer til øke renta i september, med mindre det dukker opp ny informasjon som indikerer en svakere norsk vekst eller vekstutsikter.

Etter min mening er den viktigste nedsiden med en ny renteøkning faren for en kraftig styrking av krona. Det vil bidra til svak aktivitetsutvikling, økt arbeidsledighet og i lang tid reduserte statsfinansielle muskler gjennom svekkelse av oljefondet målt i kroner og dermed fall i 3-prosent-banen. Det som har skjedd i den senere tid er imidlertid at krona overraskende nok er svekket, noe som reduserer den frykten og tvert imot er et argument for renteøkning.

KS arrangerte Sjeføkonom-Battle under Arendalsuka med Elisabet Holvik fra Sparebank 1, Jan Andreassen fra Eika-gruppen og undertegnede. Trioen var enige om at renta ikke kom til å stige mye – og Andreassen mente sågar at norsk styringsrente om ikke veldig lenge vil bli negativ. Holvik mente at norske lønninger er for høye med tanke på fremtidige, nødvendige omstillinger bort fra olje og offentlig sektor. Undertegnede mente lønnsnivået og konkurranseevnen virker helt OK – frontfagsmodellen virker – og pekte på at man uansett må omstille hele tiden, og videre framover, og at tiltak i dag ikke kan endre på det. Trioen var helt enige i at boliger burde beskattes mer for blant annet å kunne senke andre og samfunnsøkonomisk mer problematiske skatter. Holvik gikk langt i retning av å mene at det var formuesskatten på arbeidende kapital som burde senkes, eller egentlig fjernes, men alle var fornøyde med at regjeringen nylig utlyste et prosjekt om empiri knyttet til virkningen av formueskatten.