Gjeldsvekst

Den samlede gjeldsveksten målt på 12-månedersbasis økte i juni som følge av en klar økning for bedriftene, mens gjeldsveksten for husholdninger og kommuner falt.

Gjeldsveksten i bedriftene på 12-månedersbasis økte til 6,6 prosent i juni etter økning også i mai. Den langsiktige tendensen i bedriftene har vært økende fra ett bunnpunkt høsten 2020 på litt over 3 prosent.

Gjeldsveksten i kommunesektoren har på 12-månedersbasis falt klart i mer enn ett år. Toppen i mars i fjor var på 8,5 prosent, og i juni var veksten nede i 3,7 prosent.

Gjeldsveksten i husholdningene har stort sett falt litt i snart ett år. I mai var veksten på 12-månedersbasis 4,5 prosent. Dette er klart lavere enn det gjeldsveksten i husholdningene har ligget på i en årrekke før pandemien.

Boligpriser

Boligprisene fra Eiendom Norge falt 0,2 prosent (sesongjustert) i juli og var med det 5,8 prosent høyere enn 12 måneder tidligere. Målt på 12-månedersbasis var den reelle veksten i boligprisene (forskjellen mellom boligprisvekst og konsumprisvekst) 0 i juni, og kan vise seg å være negativ i juli.

Av de største byene var det bare i Oslo hvor det var (sesongjustert) vekst. Det var kraftig nedgang i Stavanger og Kristiansand, mens de øvrige lå litt svakere enn landsgjennomsnittet. På 12-månedersbasis er prisveksten nå høyest i Bergen og Oslo med over 8 prosent, og lavest i Tromsø med vel 5 prosent. Øvrige større byer ligger på 6-7 prosent i boligprisvekst.

Markeder

Oljeprisen falt markert denne uka og var fredag morgen under 94 dollar per fat. Det bidro til at krona svekket seg etter noen ukers styrking. Importveid var krona fredag 1,4 prosent svakere enn årsgjennomsnittet for 2021. Kroneverdien av oljefondet har økt og var fredag ettermiddag «bare» 100 mrd. kroner lavere enn ved nyttår.