For å stabilisere økonomien under oljenedturen ble styringsrentene gradvis satt ned fra 1,5 prosent høsten 2014 til 0,5 prosent mars 2016. Fra september 2018, hvor den påfølgende konjunkturoppgangen var godt i gang, ble dette reversert gradvis. Den hittil siste økningen var i september 2019 til 1,5 prosent. Den gjennomsnittlige renta på typiske boliglån var i første halvår 2014 på 4,0 prosent, og den falt ned til 2,5 prosent sommeren 2016. Fra og med november 2018 har rentene økt i rykk og napp og var i november 2019 på 3,1 prosent. Det er ikke ventet endringer i styringsrenta på lang tid, men det kan nok fremdeles være tidsforsinkede effekter på rentene til publikum av tidligere endringer i styringsrenta.

SSBs kvartalsvise boligprisindeks økte med 0,5 prosent i 4. kvartal. Som årsgjennomsnitt lå bruktboligprisene i landet som helhet 2,5 prosent høyere i 2019 enn i 2018. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn endringen i tilsvarende periode basert på månedsprisindeksen som publiseres av Eiendom Norge. En viktig prinsipiell forskjell mellom de to indeksene er at månedsindeksen veier observasjoner etter omsetning, mens SSBs indeks veies etter bolig-beholdning. Det vil av og til bidra til forskjeller, men åpenbart i liten grad i fjor.