Arbeidsledighet (NAV)

Arbeidsledigheten falt ytterligere siste uke. Antall helt ledige som andel av arbeidsstyrken var tirsdag 2,9 prosent (ujustert), ned 0,1 prosentpoeng. Antall delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk også noe ned. Det var nedgang i alle fylker.

I de fleste yrker gikk ledigheten litt ned, mens nedgangen var kraftig for «Reiseliv og transport». Ledigheten ligger likevel fremdeles klart høyest for denne gruppen med 7,1 prosent helt ledige. Med disse observasjonene er det slutt på ukestatistikk for ledige fra NAV i denne omgang, men ordinær månedsstatistikk kommer neste fredag.

Byggeareal

Igangsettingen av boligbygg gikk kraftig ned fra april til mai, men er likevel langt over bunnivået i august i fjor. Den underliggende tendensen ser fortsatt ut til å peke opp, men denne konklusjonen er med det relativt svake mai-tallet – langt mindre opplagt enn tidligere. Hvis igangsettingen fortsetter på mai-nivået ut året vil det bli en liten nedgang på årsbasis fra 2020 til 2021. Det er normalt med nokså store svingninger, og jeg velger fremdeles å tro at boliginvesteringene vil øke i år. Effekten av økende og høye boligpriser, som viser stor etterspørsel i forhold til tilbudet, motvirkes nå imidlertid av kraftig økning i byggekostnadene.

Igangsetting av andre bygg gikk markert ned i mai, til et nivå på linje med gjennomsnittet for i fjor. I et halvtårsperspektiv ser det likevel ut til at det er en underliggende tendens til vekst også for andre bygg.

Markeder

Oljeprisen har igjen tatt seg opp og var fredag ettermiddag 76 dollar per fat. Oljefondet satte nye rekorder med nær 11.650 mrd. kroner helt i slutten av forrige uke, og var fredag denne uken nesten 11.600. Krona har også svingt seg siste 10 dager: Den importveid kronekursen svekket seg fra tirsdag til fredag i forrige uke med nær 2,5 prosent. Men gjennom inneværende uke er hoveddelen av svekkelsen reversert. Fredag ettermiddag var kronekursen bare 0,7 prosent svakere enn gjennomsnittet for 2019, og 5,6 prosent sterkere enn årsgjennomsnittet for 2020.