Ledigheten øker litt og tilgangen på ledige stillinger reduseres

Antall helt arbeidsledig registrert hos NAV har sakte men sikkert økt gjennom de ti siste månedene. Økningen gjennom mai var på knappe 500 personer, mens gjennomsnittsøkningen siden juli har vært på 300. Dette er relativt små tall og ledigheten utgjorde i april og mai 1,8 prosent av arbeidsstyrken, mens den var nede i 1,6 prosent i juli (og august og september) i fjor. Ledigheten er fremdeles lav i et historisk perspektiv - gjennomsnittet for perioden etter finanskrisen og før pandemien var 2,6 prosent.

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidsledige på tiltak, var i mai (og april) 2,1 prosent, og kommer opp i 2,8 prosent dersom delvis ledige legges til.

Mens ledigheten i april økte i alle fylker, var det en blandet utvikling i mai. Ledigheten økte relativt mest i Nordland, Oslo og Innlandet, mens den gikk ned i Møre og Romsdal, Rogaland og (såvidt litt) i Vestfold og Telemark. Fra mai i fjor til mai i år økte ledigheten mest i Innlandet, med Agder og Oslo på de neste plassene. Den største nedgangen var i Finnmark, med Møre og Romsdal og Rogaland på de neste plassene. Også i Vestland var det en liten nedgang.

Tilgangen på ledige stillinger var i mai i år 22 prosent lavere enn i mai i fjor.

Høyt sykefravær

Sykefraværet, sesongjustert, utgjorde 6,5 prosent av avtalte dagsverk i 1. kvartal 2023, ned 0,2 prosentpoeng fra kvartalet før. Gjennomsnittet siste 10 år før pandemien er 5,9 prosent. Det høye sykefraværet kan dermed sies å ha bidratt til at arbeidsledigheten har blitt så lav som den er. Sykefraværet var på en topp i 1. kvartal i fjor, på 7,2 prosent og har deretter stort sett gått litt ned.

Produksjonen i bygg og anlegg faller

Produksjonen i bygg- og anlegg falt 1 prosent fra mars til april. Uendret produksjon ut året vil gi en nedgang i årsgjennomsnittet i samme størrelsesorden. Aktivitetsutviklingen gjennom årets fire første måneder har vært klart svakere for anlegg enn for bygg.    

Ny rekord for oljefondet

Oljeprisen har hatt et moderat hengekøyeforløp siste uke, ned i knappe 72 dollar per fat onsdag og nådde fredag ettermiddag 76 dollar bare 1 dollar lavere enn uka før. Krona svekket seg markert på onsdag, nær 2 prosent svakere enn forrige fredag, mens svekkelsen deretter nesten er blitt reversert.

Kroneverdien av fondet har økt gjennom uka og var 15.400 mrd. kroner fredag ettermiddag. Det er 3.000 mrd. kroner mer enn ved årsskiftet og hever 3-prosentbanen med 90 mrd. kroner.