Ledighetene er nå i underkant av gjennomsnittet de siste 20-25 årene.

Befolkningen økte med 6.550 personer i 1. kvartal i år. Veksten var lavere enn i 1. kvartal i fjor da befolkningen økte med 7.159. Det var færre innvandrere som trakk ned befolkningsveksten sammenliknet med i fjor, mens antall fødsler har økt. 11.700 personer innvandret i 1. kvartal, og med ett unntak er det det laveste tallet for ett kvartal siden 2006. Økningen i folketallet gjelder ikke for alle deler av landet. Befolkningen avtok i åtte fylker, blant annet i de tre nordligste. Folketallet falt også i 239 av landets 422 kommuner.

I tremåneders perioden februar-april utgjorde AKU-ledigheten 3,5 prosent. Det er en nedgang på 6.000 personer fra foregående tremånedersperiode (november-januar), nedgangen tilsvarer 0,2 prosentpoeng. Sysselsetningen har tatt seg opp 12.000 personer i denne perioden. Utviklingen i ledigheten og sysselsettingen er i tråd med den generelle oppfatningen av at norsk økonomi er i oppgang. Ledighetene er nå i underkant av gjennomsnittet de siste 20-25 årene, og det underbygger oppfatningen av at norsk økonomi nå er i en konjunkturnøytral situasjon.

Igangsettingen av boligbygg økte fra mars til april, etter nedgang de to foregående månedene. For næringsbygg var det motsatt utvikling med en nedgang i igangsettingstillatelser fra mars til april etter oppgang de to forrige månedene.  En rimelig tolkning av utviklingen er at det ikke ligger an til noen store endringer i investeringene i bygninger.