Konsumprisindeksen (KPI)

Den underliggende inflasjonen målt med tolvmånedersvekst i KPI uten energivarer og justert for avgiftsendringer, holdt seg på 2,1 prosent i mars, det samme som i februar. Drivstoffprisene økte kraftig og elprisene gikk litt opp, mens de gikk markert ned fra februar til mars i fjor. Tolvmånedersveksten i KPI i alt, gikk derfor opp fra 3,7 prosent i februar til 4,5 prosent i mars. Dette er imidlertid langt under prisstignings i desember i fjor, som var 5,3 prosent.

Prisstigningen i 1. kvartal ble akkurat som prognostisert av det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): TBUs anslag for årsveksten i KPI i 2022 var 3,3 prosent, men de la til grunn at den midlertidig lave el-avgiften skulle videreføres etter 1. kvartal og ut året. Det trakk KPI-vekstanslaget ned med 0,2 prosentpoeng, men el-avgiften er nå tilbake der den var. På den annen side ble det lagt til grunn at strømstøtten til husholdningene skulle videreføres på samme nivå som i årets tre første måneder, men kompensasjonsgraden for spotpriser over 70 øre skal heves fra 80 til 90 prosent i 4. kvartal.   

Prisvekst og arbeidsledighet i OECD-området

KPI-veksten i OECD-området var i februar 7,7 prosent. Det er den høyeste prisveksten siden 1990. Arbeidsledigheten i OECD-området var i februar 5,2 prosent, som er den laveste observerte ledighetsrate siden de startet å publisere disse tallene i 2001. Arbeidsledigheten er dermed selvfølgelig lavere enn i februar 2020, men det er store forskjeller i utviklingen mellom landene. Ledigheten var lavere enn rett før pandemien i bare litt over halvparten av landene. Ytterpunktene var Tyrkia, hvor ledighetsraten var 1,9 prosentpoeng lavere enn to år tidligere, mens den i Sveits og Colombia var 0,9 prosentpoeng høyere. I en fotnote fra OECD står det imidlertid at disse tallene for Sveits refererer til endringen fra 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021.

Markeder

Også i den korte påskeuka var det betydelig svingninger i markedene. Oljeprisen kom mandag ned i 98 dollar per fat, men er onsdag ettermiddag 107 dollar. Til tross for oljeprisøkningen, har verdien av krona falt litt, men er importveid fremdeles nesten 4 prosent sterkere enn årsgjennomsnittet for 2021. Kroneverdien av oljefondet har svingt, og var onsdag morgen om lag 1000 mrd. kroner mindre enn ved årsskiftet. Med god hjelp av at krona svekket seg i løpet av onsdagen steg imidlertid fondet med 100 mrd. kroner. Klokka 17 var fondet «bare» 50 mrd. kroner mindre enn sist fredag og 900 mrd. kroner mindre enn ved siste årsskiftet.