Arbeidsledighetsraten ifølge AKU var høy i februar, slik at gjennomsnittet for de tre siste månedene økte med 0,2 prosentpoeng fra måneden før (til 3,9 prosent). Dette representer et klart brudd med tendensen til redusert ledighet gjennom andre halvår i fjor. I følge AKU har sysselsettingen falt 0,3 prosent fra september-november i fjor til desember–februar.

NAVs registrerte ledighet har derimot falt i hver eneste måned etter juli i fjor, og var i mars med 2,3 prosent 1,0 prosentpoeng lavere enn toppen vinteren 2015/16.

Fordi AKU er en utvalgsundersøkelse er det usikkerhet rundt tallene, men måler nok i større grad enn NAVs tall «det man er ute etter». Det er også AKU som brukes i internasjonale sammenlikninger.

Varekonsumet har vist en nokså begredelig utvikling i nesten ett år. Tallene nå viser at de falt gjennom våren og sommeren og at det samlede varekonsumet deretter har vært svært stabilt (t.o.m. februar). Det skjuler imidlertid betydelige bevegelser i bla. elforbruk og bilkjøp. Uten el. og bil – falt indeksen i februar med 1,3 prosent etter en om lag tilsvarende økning i januar.

Gjeldsveksten, målt fra samme måned året før, gikk i februar markert opp for kommunesektoren. Med en vekst på 7,3 prosent, er det den klart høyeste siden 2015. Målt i løpende kroner innebærer dette den største økningen siden 2011.  Gjeldsveksten for husholdninger og bedrifter var om lag uforandret og relativ lav.