Norges Bank

Norges Bank satte fredag 20. mars ned styringsrenta med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent, den laveste «ever». I går, torsdag 19. mars, meldte de at det var aktuelt med aktiv inngripen i valutamarkedet for å stabilisere krona etter ekstreme markedsutslag med en svekkelse på anslagsvis 10 prosent i løpet av 24 timer. Etter denne meldingen styrket krona seg klart, anslagsvis 2/3-deler av den umiddelbare forutgående svekkelsen. Fredagens rentekutt kom en uke etter forrige kutt som da var på 0,5 prosentpoeng.

Markedsobservasjoner

Oljeprisen har falt som en stein. Ved inngangen til 2020 var prisen oppe i 70 USD/fat, for en måned siden var prisen 60 og for to uker siden var prisen 50. I går, torsdag 19. mars, var prisen nede i 25. Fredag ettermiddag ligger prisen på 27,50 USD/fat, ette å ha vært over 30 tidligere på dagen. Krona målt importveid ligger an til å falle med 10 prosent siste uke, og med vel 21 prosent siden nyttår.

Ny makroprognose

Finansdepartementet kom fredag med en helt ny prognose på noen få makroøkonomiske størrelser. De venter nå en svekkelse av det oljekorrigerte overskuddet på 111 mrd. kroner. 45 mrd. av dette er ikke knyttet til tiltakene, men er virkninger av at den økonomiske situasjonen i 2020 ventes å bli en annen enn da budsjettet ble lagt fram (automatiske stabilisatorer). Samlet skatteinngang er anslått å bli redusert med 24 mrd. kroner.

BNP Fastlands-Norge ventes nå å falle med 1,0 prosent i 2020, mens anslaget i NB2020 var 2,5 prosent. Av forskjellen på 3,5 prosentpoeng antas koronasmitteverntiltakene å bidra med 2,75-3,0 prosentpoeng. Jeg antar at dette inkluderer de motvirkende tiltakene som er kommet og vil komme, slik at resten 0,5-0,75 prosentpoeng skyldes at utviklingen «utenom korona» utviklet seg svakere enn forventet. De antyder at verdiskapingen i privat sektor på fastlandet i to måneder reduseres med 15-20 prosent, og at økonomien gradvis tar seg opp deretter. Finansdepartementet påpeker det nokså opplagte, at denne prognosen er langt mer usikker enn normalt. Min førte reaksjon er at den virker ganske realistisk. Arbeidsledigheten kommer til å øke , men om det blir mye eller veldig mye vil bl.a. avhengig av hvordan man betrakter permitterte, jf. nedenfor.

Lenkeblokk Icon Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep (regjeringen.no)

Om måling av arbeidsledighet

NHOs Øystein Dørum har uttalt nettopp at arbeidsledigheten trolig alt er over tidligere etterkrigsrekorder. Det er muligens riktig, men bare med NAVs definisjon, hvor permitterte oppfattes som arbeidsledige. I SSB og blant annet AKU oppfattes permitterte som sysselsatte uten utførte timeverk. Dermed vil AKU-ledigheten vokse mye saktere enn NAVS tall, så lenge de permitterte ikke skilles ut.