Stabil industriproduksjon

Industriproduksjonen var uendret fra desember til januar, og har det siste året svingt moderat rundt dette nivået. Samlet industriproduksjon er marginalt lavere enn rett før pandemien.

Produksjonen i petroleumsrettet industrien økte noe i januar, mens øvrig industri gikk litt ned. Etter gjeninnhentingen etter starten av pandemien, var det i to år små endringer i  produksjonen. Siste halvannet år har derimot produksjonen i den petroleumsrettede industrien økt klart, mens det har vært en nedgang for industrien ellers.

Varekonsumet klart ned i januar

Varekonsumindeksen (VKI) falt 1,4 prosent i januar til et nivå 0,3 prosent lavere enn årsgjennomsnittet i fjor.  Størst var nedgangen for bilkjøp med nesten 9 prosent, mens matvarer falt med 1,5 prosent. Kulda bidro til at strømforbruket økte med nesten 4 prosent. Konsumet av andre varer økte 0,3 prosent.

Boligprisene økte også i februar

Gjennomsnittsprisene for boliger økte i februar som i januar med 0,7 prosent. Februar-indeksen var bare 0,3 prosent lavere enn toppen i mai i fjor. Realprisen på boliger, boligpris i forhold til KPI, nådde toppen i starten av 2022. Nedgangen i sesongjustert realpris har vært vel 9 prosent på to år.

I februar falt boligprisene med 0,4 prosent i Bergen, og steg med 0,2 prosent i Oslo. I Trondheim økte prisene med 1,0 prosent, mens de i Kristiansand, Stavanger og Tromsø steg med 1,4-1,8 prosent som er klart mer enn landsgjennomsnittet.

Prisene i Trondheim og Tromsø var marginalt høyere enn for ett år siden, mens Oslo og Bergen lå rundt 2 prosent over samme måned i fjor. På topp lå Stavanger med en årsvekst på 6,4 prosent og Kristiansand med 4,9 prosent. I gjennomsnitt var økningen for Norge 1,5 prosent.

Uendret oljepris, litt sterkere krone og ny fondsrekord

Oljeprisen var fredag ettermiddag 83 dollar per fat. Krona har i løpet av den siste uka styrket seg 1,1 prosent, men var fredag importveid fortsatt 0,8 prosent svakere enn i slutten av 2023. Oljefondet har igjen satt nye rekorder med en verdi rundt 16.950 mrd. kroner, men var fredag ettermiddag nede på 16.850 mrd. kroner om lag det samme som for en uke siden.