Boligpriser

Boligprisene steg 0,2 prosent i desember (sesongjustert) og var da 1,5 prosent høyere enn i desember i 2021. Sesongjustert var boligprisene i desember 2,6 prosent lavere enn toppen i august. Ujustert var boligprisene høyest i mai og de var 7,0 prosent lavere i desember. Som årsgjennomsnitt var boligprisene 5 prosent høyere i 2022 enn i 2021.

Av de større byene var prisoppgangen den siste måneden størst i Trondheim, Tromsø og Bergen med 1,3-1,5 prosent. I Oslo gikk prisene ned 0,3 prosent, mens de i Stavanger og Kristiansand gikk ned med 0,5-0,7 prosent. 12-månedersveksten var klart høyest i Kristiansand med 5,0 prosent og Stavanger med 3,7 prosent. Oslo lå litt over landsgjennomsnittet med 1,8 prosent, mens Bergen og Tromsø lå litt under.

Industriproduksjon

Industriproduksjonen falt 0,5 prosent i november og var da på samme nivå som enn rett før pandemien. Det var fall i aktiviteten både i leverandørindustrien til oljevirksomheten og øvrig industri samlet. Gjennom det siste året har tendensen vært økende produksjon i leverandørindustrien og svakt fallende for øvrig industri. 

Renter

Gjennomsnittlig flytende rente på utestående boliglån økte 0,45 prosentpoeng gjennom november, etter 0,45 prosentpoeng måneden før. I løpet av fire måneder har renta økt med 1,4 prosentpoeng. Renta på både nye og utestående boliglån lå i slutten av november i gjennomsnitt rundt 3,85 prosent. Rentene kommer til å stige også i de neste månedene, selv uten nye endringer fra Norges Bank. Renteendringer må varsles minst seks uker før de trer i kraft, og styringsrenta har økt med til sammen 0,5 prosentpoeng etter at fristen for renteendringer gjeldene for utgangen av desember gikk ut.

Innskuddsrenta økte i gjennomsnitt med 0,25 prosentpoeng gjennom oktober og kom da opp i 1,37 prosent.  

Markeder

Det var store markedsbevegelser i årets første uke. Oljeprisen har falt 8 dollar og er fredag formiddag 78 dollar per fat. Krona har svekket seg med hele 3,3 prosent importveid. Verdien av oljefondet har økt med over 600 mrd. kroner og satt ny rekord med over 13.000 mrd. kroner. Fondet er fredag ettermiddag nær 500 mrd. kroner større enn Nasjonalbudsjettets anslag for inngangen til 2023. Mye av bedringen er imidlertid en direkte følge av kronesvekkelsen slik at fondets internasjonale kjøpekraft er bedret betydelig mindre enn økningen i kroneverdi. En økning på 500 mrd. kroner øker potensialet for oljepengebruk etter 3-prosentregelen med 15 mrd. kroner.