Økt flytende rente i november – mer kommer

Gjennomsnittlig flytende rente på husholdningenes utestående lån med pant i bolig økte med 0,21 prosentpoeng gjennom november og kom da opp i 5,68 prosent. Økningen har vært på 3,9 prosentpoeng fra bunnen på sensommeren i 2021.

Litt utenom radaren har lange renter falt en del utover høsten og renta på nye fastrentelån gikk ned med 0,19 prosent fra oktober til november, til 5,25 prosent. 

Styringsrenta var 0 fra 7. mai 2020 til 22. september 2021, og har deretter økt – nå sist i desember med 0,25 prosentpoeng, og nivået er nå 4,5 prosent. Varslingsplikten er seks uker før endring kan tre i kraft, så effekten av den siste renteøkningen vil tidligst kunne vise seg i januar-statistikken.

Gjennomsnittlig rente for alle ubundne innskudd økte med 0,11 prosentpoeng i november og kom da opp i 2,73 prosent.

Boligprisene økte 0,2 prosent i desember

Gjennomsnittsprisene for boliger var da 1,2 prosent lavere enn toppen i august i 2022. Gjennom 2023 økte boligprisen med 0,5 prosent, mens årsgjennomsnittet var 0,3 prosent lavere i 2023 enn året før.

De regionale forskjellene i boligprisvekst var ikke veldig stor i desember, men gjennom 2023 har det vært klare forskjeller. Mens prisene økte med over 5 prosent i både Kristiansand og Stavanger, gikk de klart ned i Trondheim og Tromsø. I Oslo og Bergen økte prisene noe mer enn i landet som helhet.

Små endringer i oljepris, krone og oljefond

Oljeprisen har gått opp 2 dollar i løpet av årets første uke og endte på 79 dollar per fat. Til tross for økningen svekket krona seg 0,6 prosent, og var med det 1,5 prosent mer verdt enn årsgjennomsnittet i fjor (2023 😊). Oljefondet var i slutten av uka på samme nivå som ved utgangen av fjoråret; 15.750 mrd. kroner.