Innlegget sto på trykk i DN 10. november 2023.

Å følge regelen slavisk er bare mulig så lenge ikke fondet stuper i verdi, noe som med sikkerhet vil inntreffe. Det vil være starten på slutten av fondet. Enig i det.

I begrunnelsen bommer imidlertid Olsen, når han sier at den høye oljepengebruken kommer i veien for en nødvendig vekst i konkurranseutsatt sektor utenom olje. Den tilsynelatende logikken i at reduserte oljeinntekter framover i noen grad må erstattes med annen eksport for å finansiere fremtidig import, er feil. Avkastningen av oljefondet tar seg i stor grad av det.

Men i tillegg kommer imidlertid strukturelle endringer i etterspørselen, som mange tilsynelatende glemmer:

  • Den norske oljevirksomheten er svært importkrevende, og uten oljevirksomhet forsvinner dette behovet
  • Aldringen av befolkningen vil ganske sikker vri etterspørselen i retning av skjermede tjenester
  • Økt fokus på kortreiste goder ut fra ønske om økologisk bærekraft eller forsyningssikkerhet

Det er intet som tyder på at vi er på vei til utenriksøkonomisk ubalanse. Det er derfor heller ingen grunn til å ha noen ekstra oppmerksomhet om konkurranseutsatt sektor nå – eller målsettinger om kraftig vekst.

Handlingsregelen bør justeres, men ikke for å skape rom for en større konkurranseutsatt sektor.