Justeringen av EØS-terskelverdiene medfører at tre terskelverdier får en liten økning:  

  • EØS-terskelverdi for kjøp av varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økes fra 2 til 2,05 millioner kroner.
  • EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter økes fra 51 til 51,5 millioner kroner.
  • EØS-terskelverdi for kjøp av helse- og sosialtjenester og særlige tjenester økes fra 6,95 til 7,2 millioner kroner.

Endringsforskrift om justerte EØS-terskelverdier: https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-02-12-128