Hvordan er nytt inntekssystem fulgt opp i kommuneproposisjonen for 2025? Hva er endringene og hvilke utslag får det? Vil din kommune få mer eller mindre penger i årene som kommer? I tillegg vil det bli mange andre spennende og dagsaktuelle temaer knyttet til økonomiledelse, virksomhetsstyring, finans, revisjon og kontroll.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til påmelding

Du kan følge oss på Facebook. Be om å få bli medlem i gruppa «KOMØK» og hold
deg oppdatert og bidra med gode forslag til temaer som du mener bør på dagsorden.