Status kommune 2023

Lenkeblokk Icon Tall og fakta i kommunene

Kommuneproposisjonene 2024, oppfølging av anbefalingene fra Inntektssystemutvalget, generalistkommuneutvalgets rapport, kompetansemangel og rekrutteringsutfordringer, krise eller krusning i eldreomsorgen, verdensøkonomi og rentebaner, styring og kontroll. Temaene er mange, store og utfordrende på årets KOMØK-konferanse. 


KOMØK 2023 er først og fremst en fysisk konferanse på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Det er også mulig med digital deltagelse på konferansen, men da med begrenset valgmulighet på parallelle sesjoner.