LO og NHO foreslo i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre 4. november at regjeringen nedsetter et partssammensatt utvalg for å se på hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen kan samvirke
på en god måte i de krevende tidene vi nå står i.

I et brev til statsministeren 9. november, signert styreleder Gunn Marit Helgesen, støtter KS initiativet og foreslår et bredere perspektiv.  

KS går inn for et utvalg «som tar opp flere aspekt ved det økonomiske og samfunnsmessige utfordringsbildet og samspillet mellom politikkområdene inkludert inntektspolitikken og frontfagsmodellen».

KS visert til vanskelige lønnsoppgjør i KS-området og til at frontfagsmodellen virker å være under press. KS mener derfor det vil være naturlig at en utredning «også ser nærmere på praktiseringen av frontfagsmodellen og om den kan videreutvikles for å kunne bidra til å løse de økte utfordringene».

Dersom regjeringen følger opp dette initiativet, ønsker også KS å involveres i utarbeidelse av mandat.

Lenkeblokk Icon Les brevet fra KS her