En del av kostnadene har vært en direkte følge av smitte og sykdom. Sektoren har også hatt økte kostnader og mindreinntekter som følge av tiltakene som er satt inn for å begrense spredningen eller slå ned smitten. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra et utvalg av kommuner og fylkeskommuner, men også Kostra-tall har KS tallfestet kommunesektorens inntektstap og utgiftsøkninger i 2020 knyttet til koronasituasjonen.

KS har oversendt dette tallgrunnlaget til arbeidsgruppen som er nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å kartlegge økonomiske konsekvenser av Covid-19-situasjonen for kommunesektoren.

Program

• Introduksjon ved Helge Eide

• Presentasjon av tallgrunnlaget – Sigmund Engdal

• Videre oppfølging i arbeidsgruppen – Helga Aasdalen

Her kan du se lysbildene fra presentasjonen.
 
Opptak fra presentasjonen finner du nedenfor.