KS har tett dialog med medlemmene både faglig (administrativt) og politisk etter fremleggelsen av RNB og kommuneproposisjonen for å få et godt grunnlag for videre arbeid overfor Stortinget. I stormøtet presenterte vi innholdet i og foreløpige syn på det fremlagte budsjettopplegget med nytt inntektssystem.

Program

  • Presentasjon av revidert nasjonalbudsjett 2024 (RNB) og kommuneproposisjonen 2025 ved kommunal- og distriksminister Erling Sande
  • KS’ foreløpige vurderinger ved styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen

Se opptak fra nettsendingen