En bitter realitet for kommunene er at jo mer sektorens lønnskostnader øker, jo vanskeligere blir det isolert sett å opprettholde nivået på tjenestene

Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder for KS

Lønnsoppgjøret er snart i gang, og KS forbereder seg på et hovedoppgjør i kommunal sektor.

- Hovedtariffavtalen i KS-området er landets største, målt i både årsverk og lønnsmasse. Det gjør at vi og våre parter har et stort ansvar for lønnsdannelsen i Norge, sa Gangsø i et innlegg på møtet i regjeringens kontaktutvalg.

Møtene i kontaktutvalget i forkant av de årlige tariffoppgjørene har en lang tradisjon og er en viktig del av trepartssamarbeidet.

- Tradisjonen med disse møtene i kontaktutvalget går helt tilbake til 1962. Siden den gang har antall årsverk i kommunal sektor vokst fra vel 80.000 til nærmere 500.000.


Statsminister Jonas Gahr Støre leder regjeringens kontaktutvalg. Foto: KS

Frontfagsmodellen gir forutsigbarhet

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først og legger en norm for lønnsutviklingen i hele arbeidslivet. Gangsø vektla betydningen av å følge normen frontfaget setter i sitt innlegg.

- Frontfagsmodellen har bidratt til en god og balansert utvikling i norsk økonomi i flere tiår.  Det er avgjørende for en god kommuneøkonomi og gode velferdstjenester som kommer hele samfunnet til gode. Jeg kan ikke få understreket nok at koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagmodellen er særlig viktig i usikre tider som vi nå står i, sa Gangsø.


Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, blir intervjuet av TV2. Foto: KS

Kommuneøkonomien er presset

- En bitter realitet for kommunene er at jo mer sektorens lønnskostnader øker, jo vanskeligere blir det isolert sett å opprettholde nivået på tjenestene sektoren yter. Kommuneøkonomien er presset på grunn av den kraftige renteøkningen og et høyt kostnadsnivå, sa Gangsø videre.

Gangsø pekte også på at en stor utfordring for lokalpolitikere er forventningsgapet mellom hva som blir etterspurt av tjenester, statlige forventninger og hva som er mulig å levere. Å løse dette forutsetter at kommunesektoren har stor lokal handlefrihet.

Partene i arbeidslivet har ansvar for gjennomføringen av lønnsoppgjørene. Myndighetene har ansvaret for at lover og regler legger til rette for et velfungerende arbeidsmarked.  Regjeringens kontaktutvalg, som ledes av statsministeren, er den sentrale møteplassen for dette samarbeidet. Deltakere i kontaktutvalget er LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, Virke, Spekter, KS, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukerlag og Norges Fiskarlag.