KS, LO Kommune, Unio kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune er etter mekling kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2022. 

Disse partene har anbefalt det framforhandlete forslaget til ny hovedtariffavtale. 

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er omfattet av hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag.

Uravstemningen skjer også i år elektronisk. Fredag 3. juni 2022 får alle stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt til postmottaket.

KS anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart som mulig, og senest i løpet av tirsdag 21. juni.

Lenkeblokk Icon A-rundskriv 3/2022


Les alt om: Tariffoppgjøret 2022