I heftet gjennomgås de sentrale lov- og avtalebestemmelsene om konflikter i arbeidslivet, og det gis praktiske råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner og bedrifter skal forholde seg før, under og etter arbeidskonflikter i KS-området. Heftet er et praktisk oppslagsverk for både politisk og administrativ ledelse, og for andre som arbeider med arbeidsgiverspørsmål. KS oppfordrer til å bruke heftet aktivt før, under og etter en eventuell arbeidskonflikt.

Heftet kan bestilles hos KF (tidligere Kommuneforlaget) på telefon 24 13 28 50 eller her.  

Heftet er tilgjengelig på www.kf-infoserie.no for abonnenter.