Norsk Lektor tiltrer meklingsmannens forslag mellom KS og Akademikerne-Kommune. Virkningstidspunkt for sentrale tillegg og garantilønn/lønnstillegg settes til 11. juni 2021.

Norsk Lektorlag meldte fredag 4. juni fra til Riksmekleren at de sa nei til meklingsforslaget og de var i streik fra tirsdag 8. juni. Lektorlaget meldte plassfratredelse for 24  medlemmer ved Drammen videregående skole (Viken) og 20 medlemmer ved Horten videregående skole (Vestfold og Telemark fylkesommune).